Forummet er lukket
Forummet på Klassens Soldater er lukket.
 
Klassens Soldater i undervisningen

BEMÆRK: Klassens Soldater er lukket for tilmeldinger for denne gang.
Materialet, der er lavet til Klassens Soldater, er tilgængeligt, men det opdateres ikke. 

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler kompetencer, kritisk sans og et personligt tilegnet værdigrundlag, der gør det muligt for dem at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirker og påvirkes af, og at de forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv.

Kilde: Fælles mål for samfundsfag

En veludviklet kritisk sans og en forståelse af sig selv som en del af samfundet opnår man ikke kun ved at læse eller se andre fortælle om det samfund, vi lever i – man må også selv være en aktiv deltager i samfundsdebatten.

Netop på det område er Klassens Soldater et godt supplement til andet undervisningsmateriale i folkeskolens ældste klasser.

På Klassens Soldaters kommunikationsplatform får eleverne selv mulighed for at stille undrende, opklarende og kritiske spørgsmål til de udsendte soldater og deres pårørende. Gennem undervisningsmaterialet kan eleverne ydermere opnå indsigt og viden om

  • at Danmark som stat udsender soldater til udlandet
  • de lande og konflikter soldaterne agerer i
  • beslutningsprocessen omkring udsendelsen af soldater
  • hvad arbejdet som udsendt soldat består i
  • elevernes egne roller som borgere i det danske samfund

Igennem kommunikationen på platformen med soldaterne og deres pårørende kan eleverne opleve empatisk forståelse af

  • udsendte soldater og deres pårørendes personlige og emotionelle vilkår
  • soldaternes motivation og syn på det at lade sig udsende

På et mere overordnet samfundsmæssigt plan giver Klassens Soldater eleverne mulighed for at reflektere over og tage stilling til

  • det danske samfunds engagement i resten af verden
  • de mennesker, der vælger at lade sig udsende 

It som en naturlig del af undervisningen

Kommunikationen mellem elever og soldater samt de pårørende til de udsendte soldater vil foregå via internettet. Klassens Soldater vil dermed være en oplagt mulighed for at integrere anvendelse af it i undervisningen.

Fælles mål

Klassens Soldater er udviklet med henblik på undervisningen i 8., 9. og 10. klasse i fagene dansk, samfundsfag og historie. Undervisningsmateriale vil derfor orientere sig mod trin- og slutmål for disse fag. Neden for kan du se eksempler på trin- og slutmål, der er særlig relevante i forbindelse med projektet. 

 

 

 
It som en naturlig del

Kommunikationen mellem elever og soldater og pårørende til udsendte vil foregå via Internettet. Klassens Soldater vil dermed være en oplagt mulighed for at integrere anvendelse af it i undervisningen.

 
Relation til Fælles Mål

Klassens Soldater er udviklet med henblik på undervisning i 8., 9. og 10. klasse i fagene dansk, samfundsfag og historie. Derfor vil undervisningsmaterialet orientere sig mod trin- og slutmål for disse fag. Nedenstående viser eksempler på trin- og slutmål, der er særlig relevante i forbindelse med projektet.

 
Dansk
Læs mere…
 
Samfundsfag
Læs mere…
 
Historie
Læs mere…